NoDrives Manager

NoDrives Manager

NoDrives Manager е прост инструмент за скриване на логически дискове на Windows чрез промяна на системния регистър.
NoDrives Manager е прост инструмент за скриване на логически дискове на Windows чрез промяна на системния регистър.
nodrives-manager

Алтернативи на NoDrives Manager за Windows

Windows Device Manager

Windows Device Manager

Device Manager е аплет на контролния панел в операционните системи Microsoft Windows.Тя позволява на потребителите да преглеждат и контролират хардуера, прикрепен към компютъра.
Drive Locker

Drive Locker

Сега можете да скриете и заключите всяко устройство на вашата Windows OS