Zeeb

Zeeb

Zeeb е приложение на Adobe AIR (Windows и OSX) за преименуване на филмови файлове и DVD папки, изтегляне на плакати и създаване на .url преки връзки към IMDB.Използва NFO файл, когато е наличен.
Zeeb е приложение на Adobe AIR (Windows и OSX) за преименуване на филмови файлове и DVD папки, изтегляне на плакати и създаване на .url преки пътища към IMDB.Използва NFO файл, когато е наличен.Спомня си думи за запазване (720p, DTS) и премахване (като имена на групи за освобождаване).
zeeb

Характеристика

Алтернативи на Zeeb за Windows

Hash Renamer

Hash Renamer

Преименуване на мултимедийни преименувания с помощта на файлове хеши.* Преименуване въз основа на хеширане на файлове * Бързо (има дори 1 GB + видео файлове за части от секундата) * 100% безплатно