Brackets

Ungit
WakaTime

WakaTime

Анализ за програмисти, използващи плъгини за текстов редактор с отворен код.Самата услуга не е с отворен код, само плъгините.
JSHint

JSHint

JSHint е управляван от общността инструмент, който открива грешки и потенциални проблеми в JavaScript код.
ESLint

ESLint

ESLint е помощна програма за отваряне на JavaScript с отворен код, създадена първоначално от Nicholas C. Zakas през юни 2013 г.