AppCode

AppCode

Objective-C IDE за разработка на iOS и Mac OS с по-интелигентен редактор на кодове.
  • Платено
  • Mac
Обектив-C IDE за разработка на iOS и Mac OS с по-интелигентен редактор на кодове.AppCode е 100% съвместим и оперативно съвместим с Xcode, без да се изисква допълнителна конфигурация и безпроблемно се интегрира с CocoaPods, приложение Reveal, най-популярните системи за контрол на версиите и редица проблеми за проследяване на проблеми.
appcode

Характеристика

Категории

Алтернативи на AppCode за всички платформи с всякакъв лиценз

Xcode

Xcode

Xcode е най-премиерната среда за разработка на Apple за Mac OS X.
  • Безплатно
  • Mac
Kantharos IDE

Kantharos IDE

Kantharos осигурява бърза и преносима среда за скриптове на php за крайния потребител.Той е предназначен за офлайн сценарии вместо големи уеб проекти.
ENSIME

ENSIME

ENSIME предлага Scala и Java IDE-подобни функции в любимия ви текстов редактор, като например: Показване на изведени типове. Контекстно завършване.