Blue Marble GeoCalc

Blue Marble GeoCalc

Комплект за разработчици на софтуер GeoCalc за преобразуване на координати от Blue Marble Geographics
Комплект за разработчици на софтуер GeoCalc за преобразуване на координати от Blue Marble Geographics
blue-marble-geocalc

Алтернативи на Blue Marble GeoCalc за Windows

GeoDLL

GeoDLL

GeoDLL е библиотека с геодезически функции с 2D и 3D координатна трансформация в световен мащаб, изместване на дата, Хелмерт, Молоденски, NTv2, HARN, INSPIRE, EPSG, Цифров модел на издигане, разстояние, изчисления на часовата зона с най-висока точност за 32 и 64Bit.
TRANSDAT

TRANSDAT

TRANSDAT извършва Координатни трансформации бързо и с висока точност.Той поддържа хиляди световни координатни системи, геодезически референтни системи и смяна на датите, 2D / 3D трансформации, INSPIRE, NTv2, EPSG, GPS и други.