DataHelp OLM to Office 365 Wizard

DataHelp OLM to Office 365 Wizard

DataHelp OLM към Office 365 съветник за миграция позволява на потребителя да импортира множество OLM файлове на Mac Outlook с цели елементи от данни (имейли, контакт, календар, задача, бележки и т.н.) в Office 365 (Exchange Online).Софтуерът предлага опция Filter Filter за мигриране на селективни данни от OLM файл в съответствие с избрания период от време.OLM към Office 365 съветникът поддържа структурата на папките и мета свойствата на OLM файла в акаунта на Office 365 след миграцията.С помощта на този софтуер потребителят може да мигрира неограничени файлове в Office 365 без ограничение на файловете.Инструментът също така предоставя някои други функции, които са полезни при миграция на OLM към Office 365 като Drag & Drops, опция Select Files за добавяне на OLM файл в софтуер, генериране на доклад за експортиране, позволяване на пауза и възобновяване на процеса на експортиране ....
datahelp-olm-to-office-365-wizard

Категории

Алтернативи на DataHelp OLM to Office 365 Wizard за всички платформи с всякакъв лиценз