DiscoverSim

DiscoverSim

Монте Карло симулация, глобална оптимизация и монтаж на дистрибуция.Използва се в Design For Six Sigma DFSS, подобряване на процесите, управление на проекти и др.
discoversim

Категории

Алтернативи на DiscoverSim за Windows