Flac3D

Flac3D

FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions) е софтуер за цифрово моделиране за геотехнически анализи на почва, скали, подземни води, конструкции и подпомагане на земята.Такива анализи включват инженерно проектиране, коефициент на прогнозиране на безопасността, проучвания и тестване и обратно анализ на повреда.Непрекъснатият анализ може да бъде приложен за инженерно проектиране на граждански, минни и геотехнически разкопки (напр. Склонове, тунели, пещери, стълбове и др.) И конструкции (язовири, основи, фундаменти, стени и др.) В почвата, непокътната скала и др.и скални маси (т.е. силно съединени скали).Използвайки интерфейси, FLAC3D може също така да симулира прекъсвания като разломи, фуги, плоскости на леглата и конструирани граници по конструкции. * ... FLAC3D използва явна формула с ограничен обем, която улавя сложното поведение на модели, които се състоят от няколко етапа, показват големи измествания.и щамовете, проявяват нелинейно поведение на материала или са нестабилни (включително случаи на добив / неуспех на големи площи или пълен срив).
flacs

Категории

Алтернативи на Flac3D за всички платформи с всякакъв лиценз