FlameRobin

FlameRobin

FlameRobin е крос-платформа, отворен код за администриране на база данни за Firebird СУБД.
FlameRobin е крос-платформа, отворен код за администриране на база данни за Firebird СУБД.
flamerobin

Алтернативи на FlameRobin за всички платформи с всякакъв лиценз

DBeaver

DBeaver

DBeaver - Универсален мениджър на бази данни и SQL клиент.DBeaver е безплатен и отворен код (GPL) универсален инструмент за база данни за разработчици и администратори на база данни.
  • Freemium
Database .NET

Database .NET

Database .NET е иновативен, мощен и интуитивен инструмент за управление на множество бази данни.
  • Безплатна лична
  • Windows
RazorSQL

RazorSQL

RazorSQL е инструмент за SQL заявки, браузър на база данни, SQL редактор и инструмент за администриране на база данни за Windows, Mac OS X, Linux и Solaris.
Database Browser

Database Browser

Браузърът на базата данни е универсален редактор на таблици.
IBExpert

IBExpert

IBExpert е професионална среда за интегрирана разработка (IDE) за разработване и администриране на бази данни InterBase и Firebird.
Firebird Maestro

Firebird Maestro

Firebird Maestro е основният администриращ инструмент на Firebird за управление, контрол и развитие на бази данни.
Sqlite Page Explorer

Sqlite Page Explorer

Отворете базите данни на Sqlite и проучете вътрешната организация на различни обекти като схема, таблици и индекси.