FlytBase

FlytBase

Платформата FlytBase позволява лесното внедряване на интелигентни дронове, свързани с облачни базирани бизнес приложения.FlytBase осигурява софтуер за дрон, който е съвместим с всички основни дронове (DJI, 3DR, APM, PX4) и хардуерни платформи.Вградена корпоративна сигурност, надеждност и различни опции за внедряване.
flytbase

Категории

Алтернативи на FlytBase за всички платформи с всякакъв лиценз

DroneDeploy

DroneDeploy

Уеб (облачни) решения за фотограметрия за дронове.
Pix4Dmapper

Pix4Dmapper

Софтуер за фотограметрия за професионално картографиране на дронове, чисто от изображения.
Botlink

Botlink

Botlink дава възможност на потребителите да летят дронове, да създават въздушни карти и автоматично да синхронизират тези карти с индустриален софтуер като Procore, Egnyte и AgLeader SMS.
Skycatch

Skycatch

Търговски решения за безпилотни данни за съвременния бизнес.Skycatch спестява милиони вашия сайт за работа с автоматизирано въздушно картографиране + анализи.