HTML

HTML

HTML е стандартният език за маркиране, използван за създаване на уеб страници и неговите елементи формират градивните елементи на всички уебсайтове.
  • Безплатно
  • Web
HTML е стандартният език за маркиране, използван за създаване на уеб страници и неговите елементи формират градивните елементи на всички уебсайтове.
html

Категории

Алтернативи на HTML за Web

WHATWG

WHATWG

Работна група за уеб хипертекстови технологии, поддържаща и развиваща се HTML от 2004 г.