iothook

iothook

Облачна платформа за данни и API за Интернет на нещата.
Облачна платформа за данни и API за Интернет на нещата.Съществуващите IoT услуги или изпращат данни директно от крайни устройства в облака или предават редови данни през шлюзове без обработка.И в двата случая трафикът с данни с голям обем се пренася между ръба и облака.
iothook

Характеристика

Алтернативи на iothook за всички платформи с всякакъв лиценз

dweet.io

dweet.io

Смешно просто споделяне на данни за Интернет на нещата. Това е като Twitter за социалните машини.
Android Things

Android Things

Изградете свързани устройства за голямо разнообразие от потребителски, търговски и промишлени приложения.
t6 IoT

t6 IoT

t6 е Api ("ориентирани данни") + мобилно приложение (PWA) за свързване на физически обекти с токен от DB.JWT от времеви ред, защитени през SSL (https) + подписан полезен товар, t6 api и може да се използва в Premise / SaaS.
VLSM Subnet Calculator

VLSM Subnet Calculator

Инструмент за ИТ специалисти и студенти, които да разделят мрежите на по-малки и по-ефективни подмрежи, за да отговорят на хост изискванията.