JsSIP

JsSIP

JsSIP, JavaScript SIP библиотека Изходен код: https://github.com/versatica/JsSIP
JsSIP, изходният код на SIP библиотеката на JavaScript:
jssip

Характеристика

Алтернативи на JsSIP за всички платформи с всякакъв лиценз

reep.io

reep.io

Можете да прехвърлите всичко, което искате, без предварително да съхранявате данните на сървър.Можете дори да предавате видео файлове или да преглеждате изображения директно.
Socket.io

Socket.io

Socket.IO има за цел да направи възможно приложенията в реално време във всеки браузър и мобилно устройство, размивайки разликите между различните транспортни механизми.
gevent

gevent

gevent е мрежова библиотека на Python, базирана на coroutine, която използва greenlet за осигуряване на синхронен API за високо ниво на върха на контура на събитието на libev.
eventlet

eventlet

Eventlet е едновременна мрежова библиотека за Python, която ви позволява да промените начина, по който стартирате кода си, а не как го пишете.
MeanJS

MeanJS

MEAN.JS - JavaScript в пълен стек, използвайки MongoDB, Express, AngularJS и Node.js.От създателите на MEAN.IO.Изходен код: https://github.com/meanjs/mean
Micron.js

Micron.js

[Μ] библиотека за микро взаимодействие, изградена с CSS Animations и контролирана от JavaScript Power.