Kung Fu Chess

Kung Fu Chess

Kung Fu Chess е шахматна игра в реално време, в която играчите не се редуват.Играчът може да направи ход по всяко време, но парчетата имат скорост на пътуване и период на охлаждане.
Kung Fu Chess е шахматна игра в реално време, в която играчите не се редуват.Играчът може да направи ход по всяко време, но парчетата имат скорост на пътуване и период на охлаждане.Играта е достъпна онлайн безплатно или чрез самостоятелно домакинство на репо.
kung-fu-chess

Категории

Алтернативи на Kung Fu Chess за Self-Hosted

Real-time Chess

Real-time Chess

В шах в реално време (или Kung-Fu Chess, Ninja Chess) всички парчета могат да бъдат преместени едновременно, но след това има кратко охлаждане.