LocalMed

LocalMed

LocalMed Connect е начинът, по който трябва да бъде онлайн планирането.С него пациентите могат да планират срещи онлайн, точно както биха резервирали полет.
LocalMed Connect е начинът, по който трябва да бъде онлайн планирането.С него пациентите могат да планират срещи онлайн, точно както биха резервирали полет.Това е единствената платформа за планиране в реално време, която се интегрира с вашата система за управление на практиката, което означава моментални резултати, без двойна резервация и никакви пропуснати заявки за среща.
localmed

Характеристика

Алтернативи на LocalMed за всички платформи с всякакъв лиценз

Zocdoc

Zocdoc

Zocdoc е онлайн услуга за планиране на медицински грижи, предоставяща безплатно средство за търсене на медицинска помощ за крайни потребители, като интегрира информация за медицинските практики и индивидуалните графици на лекарите в централно място.
Opencare

Opencare

Opencare е на мисия за разплитане на здравеопазването.
  • Безплатно
  • Web