Madura Dictionary

Madura Dictionary

Madura English-Sinhala Dictionary е официалният превод на Шри Ланка, съдържа над 230 000 определения с технически термини от медицина, наука, право, инженерство, сметки, изкуства и много други източници.
Madura English-Sinhala Dictionary е официалният превод на Шри Ланка, съдържа над 230 000 определения с технически термини от медицина, наука, право, инженерство, сметки, изкуства и много други източници.Това ще бъде полезно за лекари, юристи, инженери, мениджъри, лекции, студенти в училища и университети.Сингалски английски речник, както и преводач на английски език сингалски позволява едновременно превод от английски на сингалски и сингалски на английски.
madura-dictionary

Алтернативи на Madura Dictionary за всички платформи с всякакъв лиценз

WordNet - Free urban Dictionary

WordNet - Free urban Dictionary

WordNet® - Безплатен градски речник е голяма лексикална база данни на английски език.