Parlaeus

Parlaeus

Срещите без хартия, улеснени чрез управление на календари, документи и достъп.
parlaeus

Категории

Алтернативи на Parlaeus за всички платформи с всякакъв лиценз

iBabs Board Portal Software

iBabs Board Portal Software

Управление без заседания на борда на борда.Едно споделено място за подготовка за среща, споделяне на документи, комуникация и последващи действия.