Passbox

Passbox

С Passbox можете да съхранявате данни, на които вашите близки могат да имат достъп при ваше отсъствие, недееспособност или неочаквана смърт и няма време преди това.
С Passbox можете да съхранявате данни, до които вашите близки могат да имат достъп при ваше отсъствие, недееспособност или неочаквана смърт и няма време преди това.Просто създайте Бележки и Вход за акаунти или импортирайте съществуващи.Поставете вашите бележки и входни данни в групи, присвояващи се на вашите надеждни потребители.Поканете надеждни потребители във вашия акаунт и ги присвойте на съответните групи.Отпуснете се, като знаете, че вашите данни са защитени и достъпни, ако е необходимо.
passbox

Алтернативи на Passbox за Web

LastPass

LastPass

Мениджър на пароли, Автоматично попълване на формуляри, Случайно генериране на пароли и Защитен цифров портфейл.