Postar

Postar

Създайте свои собствени цифрови плакати Вземете повече клиенти на вратата и ги накарайте да купуват повече чрез показване на специални оферти, менюта и промоции на продукти.Вашият плакат е готов за секунди. Не се губят време и пари с принтери, дизайнери, дъски.Изберете шаблон и добавете своя текст.Неограничен брой плакати Никога не ви остава място.Създайте колкото искате плакати и ги актуализирайте незабавно.Показване на вашия iPad Поставете iPad на тезгяха, за да привлечете клиента да купи нещо допълнително.Дисплей
postar

Категории

Алтернативи на Postar за Web