Pritunl Client

Pritunl Client

Прост OpenVPN клиент и GUI.Допълнителна интеграция е налична при свързване към Pritunl сървър.
Прост клиент на OpenVPN и GUI.Допълнителна интеграция е налична при свързване към Pritunl сървър.
pritunl-client

Характеристика

Алтернативи на Pritunl Client за всички платформи с всякакъв лиценз

Securepoint VPN Client

Securepoint VPN Client

Професионалният и безплатен openVPN клиент от Securepoint базиран на SSL-VPN за Windows може да се използва за всички VPN сървъри.