Puran Service Manager

Puran Service Manager

Puran Service Manager е безплатна програма, която може да ви помогне да активирате / деактивирате услугите на Windows.Можете също така да стартирате и спрете всяка услуга с едно кликване.
  • Безплатна лична
  • Windows
Puran Service Manager е безплатна програма, която може да ви помогне да активирате / деактивирате услугите на Windows.Можете също така да стартирате и спрете всяка услуга с едно кликване.
puran-service-manager

Алтернативи на Puran Service Manager за всички платформи с всякакъв лиценз

ServiceMon

ServiceMon

ServiceMon е самостоятелен, разширяващ се в реално време инструмент за мониторинг на услуги за Windows, написан в .NET