PyChecker

PyChecker

PyChecker е инструмент за намиране на грешки в изходния код на Python.
PyChecker е инструмент за намиране на грешки в изходния код на Python.Той открива проблеми, които обикновено се хващат от компилатор за по-малко динамични езици като C и C ++ и е подобен на lint.Поради динамичния характер на питона, някои предупреждения може да са неправилни;обаче фалшивите предупреждения трябва да бъдат доста редки.
pychecker

Категории

Алтернативи на PyChecker за Windows

PyLint

PyLint

Анализатор на изходния код на Python, който търси програмни грешки, той помага да се наложи стандарт за кодиране и да се подуши за някакъв код.
PyFlakes

PyFlakes

Проста програма, която проверява Python изходни файлове за грешки.
flake8

flake8

Flake8 е обвивка около PyFlakes, pep8 и сценария на McCabe на Нед Бачелдър и показва предупрежденията във файл, обединен изход.