SchemaSpy

SchemaSpy

SchemaSpy е базиран на Java инструмент (изисква Java 5 или по-нова версия), който анализира метаданните на схема в база данни и генерира визуално представяне на нея във формат за показване на браузър.Той ви позволява да щракнете върху йерархията на таблиците на базата данни чрез връзки на дъщерни и родителски таблици, както са представени както от HTML връзки, така и от диаграми за връзки между субектите.Той също така е предназначен да помогне за разрешаването на тъпите грешки, които понякога допуска база данни, свързани с повреди поради ограничения.
schemaspy

Категории

Алтернативи на SchemaSpy за всички платформи с всякакъв лиценз

Dataedo

Dataedo

Документирането на бази данни SQL Server, Oracle и MySQL стана лесно.Просто импортирайте схема, опишете всичко и експортирайте в PDF, HTML или Excel.