SysTracer

SysTracer

SysTracer - проследяване на промените в регистъра и файловата система на вашия компютър SysTracer може да сканира вашата система и да записва информация за: • променени файлове и папки • променени записи в регистъра • инсталирани програми • системни услуги • системни драйвери • приложения, които са конфигурирани да се стартират при стартиране на компютъра •работещи процеси • заредени dlls Всяка операция на сканиране, извършена със SysTracer, генерира двоичен файл с изображения, представляващ моментна снимка на вашата система.Сравнявайки моментни снимки от преди и след нова инсталация или изпълнение на програма, можете да определите кои файлове или записи в регистъра са добавени, променени или изтрити.
systracer

Категории

Алтернативи на SysTracer за всички платформи с всякакъв лиценз

WhatChanged

WhatChanged

WhatChanged е системна програма, която сканира модифицирани файлове и записи в регистъра.Полезно е за проверка на програмните инсталации.Има две стъпки за използване на WhatChanged: