TINA Security

TINA Security

Tina е устройство за мрежова сигурност, което е разработено за откриване и предотвратяване на съвременни кибер заплахи.Имайки хибриден дизайн, Tina се състои от различни технологии;DPI, кибер интелигентност, облачни технологии, меден сандък и пясъчник.
Tina е система за кибер сигурност, разработена срещу зловреден софтуер, нулев ден и APT атаки.Състои се от уред и активна база данни, която се актуализира от кибер разузнаването, пчелните и пясъчни технологии.
t-na-security

Алтернативи на TINA Security за всички платформи с всякакъв лиценз