Tamago-DB

Tamago-DB

Интуитивно проследяване на кандидати и управление на взаимоотношенията с клиентите.Tamago DB прави управлението на сложни взаимоотношения между кандидати, клиенти и работни места.

Категории

Алтернативи на Tamago-DB за всички платформи с всякакъв лиценз