teamelio

teamelio

teamelio е онлайн система за управление на екипи, която дава на вас и вашия екип наистина прост преглед на ежедневните ви задачи.Всеки път, когато имате нужда от него и откъдето и да искате.
teamelio е онлайн система за управление на екипи, която дава на вас и вашия екип наистина прост преглед на ежедневните ви задачи.Всеки път, когато имате нужда от него и откъдето и да поискате.
teamelio

Алтернативи на teamelio за всички платформи с всякакъв лиценз

Hitask

Hitask

Hitask е планиращият проект за изпълнение на задачите.Задайте, приоритизирайте и напомнете задачите на вашия екип със списъци.
Reddynote

Reddynote

Reddynote е лек инструмент за производителност, който позволява на хората да проследяват, организират и съвместно изпълняват задачи онлайн.
Adobe Acrobat Workspaces

Adobe Acrobat Workspaces

Adobe Acrobat предлага Workspaces, приложение, подобно на Google Drive.Team работно пространство
  • Безплатно
  • Web