Tortilla

Tortilla

Прозрачно маршрутизирайте целия TCP / IP и DNS трафик чрез Tor Свързана информация: https: //trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TransparentProxy
Прозрачно маршрутизирайте целия TCP / IP и DNS трафик чрез информация, свързана с Tor:
tortilla

Алтернативи на Tortilla за всички платформи с всякакъв лиценз

Advanced Onion Router

Advanced Onion Router

Преносим клиент за ИЛИ мрежа (TOR), предназначен да бъде подобрена алтернатива за Tor за потребителите на Windows.
Tallow (TOR client)

Tallow (TOR client)

Tallow е подобен на стартирането на Tor като прозрачен прокси под Linux или MacOS.Целият трафик, който не е включен в Tor, е блокиран и е възпрепятстван да напусне вашия компютър.