tsocks

tsocks

Ролята на tsocks е да позволи на приложения, които не знаят SOCKS (напр. telnet, ssh, ftp и т.н.), да използват SOCKS прокси без никакви изменения.
  • Безплатно
  • Linux
Ролята на tsocks е да позволи на приложения, които не знаят SOCKS (напр. telnet, ssh, ftp и т.н.), да използват SOCKS прокси без никакви изменения.Това прави, като прихваща обажданията, които приложенията правят, за да установят мрежови връзки и да ги договаря чрез SOCKS сървър, ако е необходимо.
tsocks

Алтернативи на tsocks за всички платформи с всякакъв лиценз

Proxychains

Proxychains

Относно инструмента proxychains: * Това е проксификатор.* Последна версия: 3.1 * Специализирана ОС: Linux и други Unices.
  • Безплатно
  • Linux