xclip

xclip

xclip е помощна програма за команден ред, която е проектирана да работи на всяка система с реализация anX11.Той осигурява интерфейс към X селекции ("клипборда")
  • Безплатно
  • Linux
xclip е помощна програма за команден ред, която е проектирана да работи на всяка система с реализация X11.Той предоставя интерфейс за X селекции („клипборда“) от командния ред.Той може да чете данни от стандартни в или файл и да ги поставя в X избор за поставяне в други X приложения.xclip също може да отпечата X избор за стандартно извеждане, което след това може да бъде пренасочено към файл или друга програма.
xclip

Характеристика

Алтернативи на xclip за всички платформи с всякакъв лиценз

COMMANDLINEFU.COM

COMMANDLINEFU.COM

commandlinefu.com е мястото за запис на онези скъпоценни камъни от командния ред, към които се връщате отново и отново.По този начин другите могат да спечелят от вашата мъдрост CLI, а вие също от тяхната.Всички команди могат да бъдат коментирани, обсъждани и гласувани нагоре или надолу.
  • Безплатно
  • Web
xsel

xsel

XSel е програма за команден ред за получаване и настройка на съдържанието на селекцията X.
  • Безплатно
  • Linux