SIMBA#

SIMBA#

SIMBA # е най-новият член на семейството на симулаторите на SIMBA ™ и предоставя напълно интегрирана симулационна платформа за изтичане, канализационни системи, пречиствателни станции и реки.SIMBA # е самостоятелен симулатор, който извежда проектирането и оптимизирането на градските системи на друго ниво.Основните функции включват: • пълна и он-лайн свързаност между всички подсистеми на градските системи за отпадни води • безпроблемна интеграция на статичен дизайн, динамични симулации, оразмеряване и избор на оборудване • най-доброто в клас за разработване и тестване на стратегии за контрол в реално време ..,
simba-

Категории

Алтернативи на SIMBA# за Windows

20-sim Viewer

20-sim Viewer

20-sim е усъвършенстван пакет за моделиране и симулация за Windows.
sauerbraten circuit simulator

sauerbraten circuit simulator

Sauerbraten Justice Edition (svn) с симулатор на схема за игра (вдъхновена от minecraft) и вграден товарач за ниво на Minecraft.