ML.NET

ML.NET

Рамка за машинно обучение от Microsoft в .net Framework и C #.
ml-net

Категории

Алтернативи на ML.NET за всички платформи с всякакъв лиценз